Om Proper Group

Med lång beprövad erfarenhet och bred kompetens har vi lyckats hitta ett koncept som genererar tillväxt för alla parter.

Vi som grundat Proper Group har gedigna bakgrunder, vilket varit en stor del i framgångsreceptet. Bland annat inom IT-branschen med de största bolagen, kunderna och arbetsgivarna – både på nationell och internationell nivå. Där har vi stor insikt i, och erfarenhet av bland annat; affärsutveckling, ledarskap, outsourcing och affärssystem.

I organisationen har vi också en försäljningsingenjör och en IT-ingenjör med stor erfarenhet från ledande positioner inom industri- och logistikföretag. Vi har också ekonomer, jurister, socionomer och beteendevetare anställda i Proper Group.

  • Trygghet
  • Erfarenhet
  • Kompetens
  • Transparens
  • Ansvar

NKI och NMI

Med stor personkännedom och lång beprövad erfarenhet har vi arbetat fram en konceptuell lösning för att matcha människor till människor. Vi använder oss av NKI och NMI (Nöjd Kund Index och Nöjd Medarbetar Index).

Dessa undersökningar ligger sedan till grund för uppdragsgivaren att exempelvis utveckla den operativa verksamheten eller för en bättre strategisk styrning.

Vi vet hur man maximerar produktiviteten, lönsamheten och nöjdheten.

Ett rekryterings- & bemanningsföretag på frammarsch

Just nu finns vi i Kalmar och Stockholm men är under uppbyggnad i Skåne. Proper Group expanderar och kommer att finnas på fler orter inom en snar framtid.